Dotacja 50% na PV budynki wielorodzinne

Dotacja 50% na PV budynki wielorodzinne

Beneficjenci:

Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, inwestorzy bez względu na status prawny,

z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

• wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe

• jednostki samorządu terytorialnego

• towarzystwa budownictwa społecznego

• społeczne inicjatywy mieszkaniowe

• spółki prawa handlowego

• osoby fizyczne

Przedmiot przedsięwzięcia :

• zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub

• modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.

O produkcie

• Grant to refinansowanie 50 proc. kosztów inwestycji

• wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE ( podatek Vat nie jest kosztem kwalifikowanym )

• instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia

• przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

• udzielany jest jako pomoc de minimis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą

• Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Ważne informacje:

• Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać do 30 czerwca 2026 r.

• Inwestycja nie może być rozpoczęcia przed złożeniem wniosku ( w tym umowa nie może zostać zawarta z wykonawca przed przyznaniem Grantu )

Do wniosku o Grant należy dołączyć:

• dokumentację projektową instalacji

• dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku

Ustawa i regulamin
Ustawa z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Koszt obsługi wniosku 1500 zł

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Członkostwo

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.